ข่าวสื่อสารองค์กร

แถลงข่าวงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

แถลงข่าวงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมแถลงข่าว ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (38 แห่ง) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์  นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเมื่อนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561

#

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561 15:18

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account