ข่าวสื่อสารองค์กร

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 สำนัก 1 สถาบัน

หน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3 สำนัก 1 สถาบัน นำโดย นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

สำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 สำนัก 1 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพุธ, 29 สิงหาคม 2561 12:25

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account