ข่าวสื่อสารองค์กร

ขอความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี (ที่สองจากขวา) นักวิชาการศึกษา งานอาคารเพชรน้ำหนึ่ง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง (Lancang-Mekong Young Leaders Cultural Exposure Camp) ณ เมืองคุณหมิงและต้าลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2561 ร่วมกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ชาติ (Greater Mekong Sub-Region) ภายใต้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดโครงการ


#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account