Logo
Print this page

วันไหว้พระจันทร์

นักศึกษาไทย – จีน จัดงานวันไหว้พระจันทร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมจีน “วันจงซิว” (ไหว้พระจันทร์) ปี 2561 โดยมีนายเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ประธานสหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7  พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจีนเข้าร่วม เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการดนตรีและศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ตกลงในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาจีนให้มีสุขภาวะทางด้านจิตใจและสังคมที่ดี งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และสาขาวิชาภาษาไทย จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณี “วันจงชิว” หรือ วันไหว้พระจันทร์ ขึ้น ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของประชาชนเชื้อสายจีน เป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามและเต็มดวงที่สุด ชาวจีนจึงให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม เป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกัน เมื่อคนในครอบครัวจากบ้านเกิดไปไกลก็คิดถึงครอบครัว ให้แหงนมองดวงจันทร์ส่งความรู้สึกที่ดี ส่งความคิดถึงไปสู่ครอบครัวและคนที่รักผ่านดวงจันทร์ แสดงถึงความเอื้ออาทรต่อที่นักศึกษาจีนได้จากบ้านเกิดมาเรียนในเมืองไทย

กิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ 

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันอังคาร, 25 กันยายน 2561 14:51
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th