ข่าวสื่อสารองค์กร

นิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ”

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ”

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ Think café @ Library ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา แฉ่งฉายา จัดนิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จทั้งหมด 27 ชิ้นงาน ในระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง ตลอดจนกิจกรรมการกล่าวเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จะเกิดขึ้นโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นความตั้งใจอันดีงาม ของทั้งผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้ประสานงาน และพวกเราชาวราชภัฏเพชรบุรีทั้งหมด ที่ตั้งใจทำเพื่อความตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ที่เราตั้งใจปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และประชาคมชาวราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนคนในท้องถิ่นเพชรบุรีได้มาใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่สำหรับการพบปะ พูด คุย นำเสนอ จัดแสดง และการรับรอง ตลอดจนการสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดงานตามประเพณีไทยในโอกาสต่างๆ

นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ” จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สำหรับผลงานที่นำมาแสดงในนิทรรศการนี้ เป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา แฉ่งฉายา ศิลปินดอนขังใหญ่ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมด 27 ชิ้นงานในระยะเวลา 4 เดือนครึ่ง สไตล์การเขียนภาพ 14 สไตล์ เปรียบเสมือนศิลปิน 14 คนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอยู่ในศิลปินคนเดียว

ท่านใดที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" สามารถเข้าชมได้ที่ Think café @ Library ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561 ตามเวลาราชการ

#

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account