Logo
Print this page

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.39 น. ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ครบ 2 ปี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

จากนั้นเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ประธานในพิธีทอดผ้าไตร ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ กรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th