ข่าวสื่อสารองค์กร

บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา”

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษให้กับอาจารย์ผู้สอนสายครู

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนสายครู จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับฟัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการบริหารแบบคลัสเตอร์ (CLUSTERS) ทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์ครูเป็น 1 ใน 7 กลุ่มคลาสเตอร์สำหรับคลัชเตอร์ครูมีทั้งหมด 13 สาขาวิชา จาก 4 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 4 คณะ ผลิตและพัฒนาครู 5 ปี ที่จะออกไปเป็นครูในอนาคต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 15:44

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account