ข่าวสื่อสารองค์กร

สัมมนาเพชรบุรี 4.0 VERY GOOD

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ YEC จังหวัดเพชรบุรี จัดสัมมนาเพชรบุรี 4.0 VERY GOOD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาเพชรบุรี 4.0 VERY GOOD ที่สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการร่วมกับ YEC จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์นฤวรรณ ตราชูวณิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นายสาโรจน์ กนกรัตนนุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สมาชิก YEC จังหวัดเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วม

อาจารย์นฤวรรณ ตราชูวณิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มี business showcase ของนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเดิมนั้นมีการสอนเฉพาะในชั้นเรียน บางครั้งมีเนื้อหาที่เป็น case study แต่นักศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง แต่ 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม YEC จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้ามาช่วยเป็นโค้ชให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริงๆ และได้ทำงานจริงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นปีสุดท้าย ในอนาคตจะต้องก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นายสาโรจน์ กนกรัตนนุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการจัดสัมมนาว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีการแนะนำไอเดียให้น้องๆ ในด้านการคิดผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดด้วยในเรื่องของสินค้า งานบริการท้องถิ่น 4.0 ซึ่งจะเป็นแผนพัฒนาเพชรบุรีในปี 2020 ให้น้องได้คิดว่าจะทำอะไรที่เข้ากับยุคสมัย วันนี้น้องๆ มีโอกาสที่ดีที่ได้รับการโค้ชชิ่งจากพี่ๆกลุ่ม YEC ในเรื่องประสบการณ์จริงที่พี่ๆ ได้เรียนรู้มา วันนี้เรามาถ่ายทอดให้น้องๆ เหมือนเป็นทางลัดที่น้องๆ จะก้าวไปได้เร็วกว่า แล้วก็จะได้ความคิดและไอเดียที่สดใหม่ ทันสมัย และเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วย

นางสาวกันธิดา ศรีพรมมา นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาว่า ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ตรง กลุ่ม YEC ของจังหวัดเพชรบุรี

โดยการที่รุ่นพี่ได้นำวัฒนธรรมหรือสิ่งของที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เข้ากับคำว่าเพชรบุรี 4.0

          นายณัฐพล วิเชียรฉาย นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 ก็ได้กล่าวถึงความรู้ที่ได้รับว่า ได้รับประสบการตรงจากพี่ๆ YEC ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการตลาด 4.0 และวิธีการทำธุรกิจใหม่ๆ โดยกลุ่มของตนเองได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ให้เข้ากับยุค 4.0 ด้วยการนำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค เพื่อทำการตลาดและเป็นสินค้านวัตกรรมแนวใหม่  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 15:31

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account