ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพบปะและหารือการทำงานร่วมกันในประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 15:33

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account