ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมผู้บริหารกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก 4 แห่ง เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในการประชุมได้มีการหารือการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ “ตาลโตนดเกมส์” ครั้งที่ 41 ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 มีทักษะทางวิชาการที่ใช้ในการแข่งขัน 15 ทักษะ 45 กิจกรรม เช่น ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะด้านนิติศาสตร์ ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ ทักษะด้านหุ่นยนต์ เป็นต้น

ขณะที่การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้ง 4 มหาวิทยาลัย โดยในเบื้องต้นจะมีการโชว์ลีดเดอร์และกองเชียร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ การเดินขบวนพาเหรดตาม Concept ภายใต้อัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย การประกวด Star of P.C.N.K. ตลอดจนงานเลี้ยงผู้นำ 4 มหาวิทยาลัย

หลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาและสรุปกิจกรรม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและกติกาในการดำเนินงานร่วมกัน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 15:21

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account