ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก พ่อดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พอดเดน61ประกาศผล

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก พ่อดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           พ่อดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2561 
1. พ่อที่อบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้มีความประพฤติดี
   - นายพงษ์ศักดิ์   สีเหลือง   พ่อของ  นาย ณัฐวุฒิ สีเหลือง  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
2. พ่อที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
   - นายวันชัย      ผิวเหลือง   พ่อของ นาย ธวัชชัย ผิวเหลือง สาขาพยาบาลศาสตร์  
3. พ่อผู้เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - นายศิริ          ศิรินันท์   พ่อของ นางสาว ณัฐฐภรณ์ ศิรินันท์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน
 4. พ่อผู้ส่งเสริมให้บุตรเป็นผู้นำองค์กรกิจกรรม
  - นายสุรินทร์    ช้างน้ำ     พ่อของ นางสาว สุภาพร ช้างน้ำ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  - นายเสน่ห์       เกตุแก้ว   พ่อของ  นาย โสภณ  เกตุแก้ว   สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษานำพ่อดีเด่นเข้ารับโล่พ่อดีเด่น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561  เวลา 19.00 น.   ณ  งานอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 สนามหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี หากพ่อดีเด่นท่านใด ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ให้นักศึกษาแจ้งที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ  โทร 084-0857808

 พอดเดน61

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561 11:18

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account