ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 " สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 " สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาในวันที่ 2-5 ธันวาคม 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบกับกิจกรรม การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา การนำเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการ

งาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 61 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 จ.เพชรบุรี พบกับการแสดงจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และยุโรป การแสดงจากโรงเรียน และ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศ

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account