ข่าวสื่อสารองค์กร

เทปบันทึกการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

เทปบันทึกการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
และการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

The 5th Rajabhat University National and International Research
and Academic Conference (RUNIRAC V)

รอบเช้า

รอบบ่าย

Last modified onวันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 14:19

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account