Logo
Print this page

กรมอุตุฯเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุปาบึก 4 มกราคม 2562 ฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุฯเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุปาบึก 4 มกราคม 2562 ฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรง
ขอให้บุคลกรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 4 -5 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th