ข่าวสื่อสารองค์กร

อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด (Bru Marketing Challenge 2019)อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด(Bru Marketing Challenge 2019) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนเกิดการแลกปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างสถาบัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://mit.pbru.ac.th

Last modified onวันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562 10:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account