ข่าวสื่อสารองค์กร

นายอมฤทธิ์ แสนกองแก้ว นายโสภณ เกตุแก้ว และนายจักรธร ชมพูนิช ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอโครงการราชภัฏทอฝันปันน้ำใจ 7 ในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดขึ้น

นายอมฤทธิ์ แสนกองแก้ว นายโสภณ เกตุแก้ว และนายจักรธร ชมพูนิช ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมนำเสนอโครงการราชภัฏทอฝันปันน้ำใจ 7 ในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักในการเป็นผู้มีจิตอาสา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและนำความรู้ที่มีบริการชุมชน โดยมีนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account