ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ Professor Kurtis Koli Chang รองอธิการบดี Fooyin University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมลงนามในเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ Professor Kurtis Koli Chang รองอธิการบดี Fooyin University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมลงนามในเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างภาควิชา Leisure and Recreation Industry Management, Fooying University กับ Food and Tourism Cluster มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ Fooyin University เมือง Kaohsiung สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อการยกระดับมาตรฐานทักษะวิชาชีพเฉพาะทางของนักศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษาสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันในอนาคต

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account