ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะ Professor Chih-Yuan Ku อธิการบดีแห่ง Fooyin University สาธารณรัฐจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะ Professor Chih-Yuan Ku อธิการบดีแห่ง Fooyin University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อการเจรจาแผนการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับภาควิชา Leisure and Recreation Industry Management ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ Food and Tourism Cluster ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ Fooyin University เมือง Kaohsiung สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account