มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 1227
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/

ข่าวสื่อสารองค์กร

เลื่อนวันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

เลอนกจกรรมรกษไทย 1

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่๕"

ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท 

 >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 >> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ <<

 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่5”
หลักเกณฑ์/คุณสมบัติการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 19 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

ระดับอุดมศึกษา
- นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
- ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

หลักฐานการสมัคร
- แผ่น CDหรือไฟล์ เพลงขับร้องโดยผู้เข้าประกวด เพื่อให้กรรมการคัดเลือก จำนวน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาหรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป
- ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการประกวด
- ผู้เข้าประกวด ต้องขับร้องเพลงใส่แผ่น CD หรืออัปโหลดไฟล์ส่ง E-mail มายังผู้จัด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้าสู่รอบต่อไป
- ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
www.pbru.ac.th ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.30น.
- ในวันประกวดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ใช้เพลงลูกทุ่งในการประกวด จำนวน 1 บทเพลง จะใช้เพลงเร็วหรือเพลงช้าก็ได้ตามความถนัด
- ในวันประกวดผู้เข้าประกวด ต้องจัดเตรียมความพร้อม ของ แผ่น CD หรือ File เพลง ที่ใช้ในการแสดงมาเองมีการ เตรียมข้อมูลสำรอง หลายๆแผ่น และต้องทดสอบการเล่นเพลงก่อนแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- เพลงสำหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมด เหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวน์ดนตรีเท่านั้น
- ในขณะที่ทำการประกวด หากเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรี หรือซาวน์ดนตรี เช่น แผ่นสะดุด, แผ่นไม่อ่าน ,เสียงไม่ออก ,มีเสียงร้องออกมาด้วย เป็นต้น ทางฝ่ายจัดการประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่อีก 1 ครั้ง หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในลำดับหลังสุด ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับการร้องเพลงลูกทุ่ง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 น้ำเสียง 20 คะแนน
2 คำร้อง/ทำนอง 15 คะแนน
3 จังหวะ/อักขระ 10 คะแนน
4 อารมณ์ลีลา/การแต่งกาย 5 คะแนน

รางวัลสำหรับการประกวดในแต่ละประเภท
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับ
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัน เวลา ในการประกวด
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ถึงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 สามารถขอรับได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th โทร. 0-3270-8694, 084-085-7808 (คุณเค) ,086-334-2419(คุณเอิร์ธ)

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันอาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2562 11:02

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account