ข่าวสื่อสารองค์กร

มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี

มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก จำนวน 50 คน  ที่เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการจักการ การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริหารหลักสูตร การจัดการควบคุมดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ กิจการนักศึกษา 

โอกาสนี้ บุคลากรและนักศึกษาของทั้ง 2 แห่งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการทำงาน การจัดการการเรียนการสอน ทั้งที่เป็นอุปสรรค ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ในเรื่องของการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านวิชาการการปรับปรุงหลักสูตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา งานด้านดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ มิตรภาพที่ดีและนำไปปรับปรุง พัฒนา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

http://sci.pbru.ac.th/sci52/index.php/th/2009-09-29-09-24-31/2009-09-29-09-24-53/733-2019-04-02-07-01-17.html

Last modified onวันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 16:04

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account