ข่าวสื่อสารองค์กร

การแสดงผลงานด้านดนตรี

 

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ จัดการแสดงผลงานด้านดนตรี Music of freedom ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงดนตรีไทย แขนงดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงผลงานทางด้านดนตรี Music of freedom ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการแสดงผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมซื้อบัตรเข้าชม และหางบัตรยังได้ลุ้นรางวัลต่างๆ อีกมากมาย

การแสดงผลงานทางด้านดนตรี Music of freedom นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ยังเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และทักษะในการเรียนการสอน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นการแสดงผลงานด้านดนตรีให้ผู้ที่สนใจได้รับชมรับฟัง และได้รับความรู้ในด้านยุคสมัยของดนตรีไทยและดนตรีสากล

          ในการแสดงเริ่มต้นด้วยการแสดงวงร่วมสมัย เพลง Bangkok Met จากนั้นต่อด้วยชุดการแสดงทั้งหมด 5 ชุด ประกอบด้วย การแสดงชุดที่ 1 วง Thai string ensemble เพลงจระเข้หางยาว (ทางสักวา) และวง string ensemble เพลง habanera from the opera Carmen การแสดงชุดที่ 2 การร้องเพลง A cappella และการขับร้องหมู่เพลงเกี่ยวข้าว การแสดงชุดที่ 3 Rearrange song (วง 4 4) เพลงสาวทรานซิสเตอร์ (reggae) และ Rearrange song (วงปี่พาทย์ไม้แข็งพิเศษ) เพลงราชนิเกลิง เพลงแขกบรรเทศ เถา เพลงเชิดต่อตัว การแสดงชุดที่ 4 Drum battle เปิงมางประชันกลองชุด การแสดงชุดที่ 5 บรรเลงวงร่วมสมัย เพลงคุกกี้เสี่ยงทาย และปิดท้ายด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 16:16

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account