ข่าวสื่อสารองค์กร

เสวนา "เลือกตั้ง 2562 : ทางออกหรือทางตัน” ม.ราชภัฏเพชรบุรี เชิญสื่อมวลชน และตัวแทนพรรคการเมือง ถกประเด็น

เสวนา "เลือกตั้ง 2562 : ทางออกหรือทางตัน”
ม.ราชภัฏเพชรบุรี เชิญสื่อมวลชน และตัวแทนพรรคการเมือง ถกประเด็น

เมื่อเวลา 13.00 น. - 16.00 น. วันพุธที่ 24 เมษายน ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด การเสวนาหัวข้อ "เลือกตั้ง 2562 : ทางออกหรือทางตัน” ตามโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น.ส.วราภรณ์ อินเงิน ประธานโครงการฯ และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม เสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเสวนาดังกล่าว คณะผู้จัดได้เชิญ นายปริญญา สุนทรวาทะ ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี นายอรรถพร พลบุตร ผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ นายมังกร เจริญผล ผู้แทนจากพรรคอนาคตใหม่ นายบรรพต กำไลแก้ว ผู้แทนจากพรรคภูมิใจไทย และดร.ปราโมทย์ เพชรศาสตร์ ผู้แทนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา โดยมีอาจารย์สุรพล นาคนคร อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าว มีการถกประเด็นทางการเมืองหลากหลาย อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และ กกต. รูปแบบความคิดของประชาชนกับการเมือง-การเลือกตั้ง แนวทางการจัดตั้งรัฐบาล-การเลือกนายกรัฐมนตรี ตลอดจนทิศทางการเมืองไทยที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต และอีกหลากหลายประเด็นการเมือง โดยมี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะอาจารย์ สื่อมวลชน และ ประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการเสวนากว่า 300 คน

น.ส.วราภรณ์ เปิดเผยว่า การเสวนาหัวข้อ "เลือกตั้ง 2562 : ทางออกหรือทางตัน” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้และเปิดโลกทัศน์ทางการเมืองไทย อันเป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หวังว่าผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจะนำความรู้และแนวคิดที่ได้จากการเสวนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

#ทีมข่าวเพชรภูมิ รายงาน
ขอขอบคุณที่มาของข่าว https://www.facebook.com/1342948972413103/posts/2663037450404242/

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account