ข่าวสื่อสารองค์กร

ประเพณีท้ายกรานต์

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประเพณีท้ายกรานต์ อนุรักษ์ประเพณีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมประเพณีท้ายกรานต์ ประจำปี 2562 ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้ายกรานต์อันเป็นเอกลักษณ์ร่วมของภูมิภาคอาเซียน แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโสซึ่งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนของมหาวิทยาลัยฯ พิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่มองค์หลวงพ่อเกดน้อยและพระบรมมหามุนี และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 13:28

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account