ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

60040943 2027184584257784 1267711519274041344 n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในกิจกรรม“บูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม” ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรัขันธ์ เข้าร่วม 40 โรงเรียน จำนวน 160 คน

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account