ข่าวสื่อสารองค์กร

มรภ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.เพชรบุรี

มรภ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรภ.เพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ที่สังกัดอยู่ภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานทรัพยากรบุคคล งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และภูมิสภชถาปัตย์ และงานที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในกองกลาง เพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และนำแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบ และสามารถจัดการงานในลักษณะเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ต่อยอดยุทธศาสตร์ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดี
โอกาสนี้ คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าศึกษา และเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 15:29

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account