ข่าวสื่อสารองค์กร

หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี และกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี และกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมสร้างและพัฒนาชุมชนต้นแบบรู้รัก สามัคคี “น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว" ณ หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562
สำหรับผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความรัก มีสามัคคีกันในหมู่คณะ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเห็นความสำคัญของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน โดยการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ร่วมกันขับเคลื่อนเป็นชุมชน “น่าอยู่" โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการบริหารจัดการขยะ “น่ากิน" มีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพนำมาเป็นอาหารพื้นถิ่น "น่าเที่ยว" มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account