ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน สร้างโอกาสในการมีงานทำ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน สร้างโอกาสในการมีงานทำ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพะนอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางและทางเลือกในการสมัครงานจากบริษัทต่างๆ มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการสมัครงานและมีโอกาสได้งานทำ และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา
ในปัจจุบันปัญหาการว่างงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ส่งผลไปถึงการแข่งขันในตลาดแรงงาน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ ทำให้มีการลงทุนน้อยลง และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการชะลอการรับพนักงาน พร้อมกับอาจมีการเลิกจ้าง ดังนั้น ตลาดแรงงานจึงเป็นตลาดของผู้รับสมัครที่จะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันการสมัครงานไม่ได้พิจารณาเพียงวุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่จะพิจารณาในส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account