ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์กมลลักษณ์ นวมสำลี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์จักริน จันทนนภุมมะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ภุสัสชิ กันทะบุผา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่องการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การดำเนินงานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจุดแข็งอยู่ที่ความเข้มแข็งของทีมในการช่วยกันทำงานทั้งในส่วนของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. การแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่ ตลอดจนกิจกรรมการแสดงต่างๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และนำไปพัฒนา ปรับปรุง วางแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษา 2562
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 14:18

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account