ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสถาบัน และศึกษาแนวทาง สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้ชาติ ต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่นั้นจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา มีภาวะผู้นำ รู้ทันเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมทางการบริหาร สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศในอนาคต 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account