ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม ครั้งที่ 1

คณะติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม ครั้งที่ 1 นำโดย อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ และ อาจารย์ ดร.กรกลม ธนโรจน์รุ่งเรือง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 , โรงเรียนบ้านพุพลู , โรงเรียนบ้านสามเรือน , โรงเรียนบ้านจะโปรง และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account