ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม ครั้งที่ 1

คณะติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม ครั้งที่ 1 นำโดยทีม อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ และ อาจารย์ ดร.กรกลม ธนโรจน์รุ่งเรือง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 , โรงเรียนบ้านพุพลู , โรงเรียนบ้านสามเรือน , โรงเรียนบ้านจะโปรง และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ทีมอาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง และอาจารย์พีชานิกา เพชรสังข์ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชา ยแดนบ้านแพรกตะคร้อ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ทีมอาจารย์ ดร.กฤษฎา วรพิน และอาจารย์วิชญา มณีชัย ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน ทีม อาจารย์ กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร และอาจารย์สุวรรณ ทวีศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ทีมอาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, อาจารย์จักริน จันทนภุมมะ, อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี และอาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหุบกะพง, โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน, โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และโรงเรียนบ้านป่าเด็ง

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account