ข่าวสื่อสารองค์กร

ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยการคัดเลือกใช้วิธีการเปิดซองประมูล อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account