ข่าวสื่อสารองค์กร

ค่ายจิตอาสาปันสุขให้น้อง​

 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาปันสุขให้น้อง​โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​นำโดยอาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาปันสุขให้น้อง​โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์​ำเภอแก่งกระจานังหวัดเพชรบุรี​เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมจำนวน 80 คน

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย​การสร้างสื่อเรียนรู้​สนาม​ BBL ให้กับน้องๆ​การปรับปรุงห้องสมุดจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่​การจัดทำโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน​และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียน​

นายไพลิน นวมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ เป็นโรงเรียนในชนบท ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ต้องขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้นำนักศึกษามาช่วยในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน ทาสีโต๊ะเก้าอี้ ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

นายสาวชญาณิษฐ์ นิลแดง นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ทาง สโมสรนักศึกษา ได้มาทำโครงการค่ายจิตอาสาปันสุขให้น้อง ได้ทำการปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน จัดห้องสมุด ทำโรงเห็ด การทำสื่อ BBL ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 12:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account