ข่าวสื่อสารองค์กร

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 โดยมีจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก 3 คน ปริญญาโท 39 คน และปริญญาตรี 2,139 คน
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 https://www.facebook.com/1970577149918528/videos/489287271612364/?t=12

Last modified onวันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562 15:45

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account