มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 1227
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/jquery.fancybox.pack.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js?v=2.1.5

ข่าวสื่อสารองค์กร

ฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒/๖๒

904 2 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62

นายนายพิษณุ กิจสุดแสง นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 /62 และรับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสา และประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” โดยเข้ารับการฝึกอปรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

            โดยการฝึกอบรมจิตอาสาดังกล่าว ผู้รับการฝึกสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรจิตอาสา ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดของตนเอง ตลอดจนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ให้คงอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

ในการอบรม ประกอบด้วย วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้จิตอาสา ศาสตร์พระราชา

Last modified onวันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562 22:47

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account