ข่าวสื่อสารองค์กร

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา ก่อนไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

นักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ นางสาววาสนา สุขสงวน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายโชติวัฒน์ แสงโสม และนางสาวปรายฟ้า ใจเด็ด คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสายพิรุณ แสงนาค คณะครุศาสตร์ นางสาวอัญญารัตน์ โสรัจ คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ Dr Summer Wong Siao Fui สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดูแลนักศึกษา เข้ารับโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม NPUST 2019 International Workshop/Competition ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนทั้ง 5 คนด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 09:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account