Logo
Print this page

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

 

65958361 395628857737523 8133704319502385152 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาประลองฝีมือในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาประกอบอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะกลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาประกอบอาหาร ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4 ราชบุรี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น  ระหว่างวันที่3 -4 กรกฎาคม2562 ณ ห้องปฏิบัติการครัว โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 โดยทรงกล่าวถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ในช่วงที่่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง และในปี2562 เป็นการแข่งขันครั้งที่ 28 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันสาขาประกอบอาหารในครั้งนี้ขึ้น  โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 คนเพื่อหาผู้ชนะเลิศเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ในปี 2563  ระดับอาเซียนและระดับโลกตามลำดับ

สำหรับการแข่งขันเป็นอาหารตะวันตกเซตเมนู 4 คอร์ส คอร์สละ 2 ประกอบด้วย สลัดกุ้ง ซุปครีมบร็อคโคลี่ สเต็กไก่และเครปผลไม้ และการแข่งขันในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหารร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 2 คนได้แก่ นางสาวสุนิสา เภาบาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายกิตติศักดิ์ รุ่งราษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียัง ส่งได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการเดียวกันอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ แข่งขันที่วิทยาลัยครัววันดี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นางสาวสุทธิดา พลูนิน ได้รางวัลลำดับที่ 6 และนางสาวจันทรกานต์ อิ๊นฮวด ได้รับรางวัลชมเชย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี แข่งขันที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้แก่ นายธนภัทร มงคลพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายณัฐพล วัชรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ได้รับรางวัลชมเชย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562 14:50
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th