ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม ครั้งที่ 2

คณะติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม ครั้งที่ 2 นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง อาจารย์ ดร.กฤษฎา วรพิน อาจารย์พีชาณิกา เพชรสังข์ และอาจารย์วิชญา มณีชัย ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ทีม อาจารย์ศิวาพร พิร อด, อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี, อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล, อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม และ อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ ลงพื้นที่ โรงเรียนอานันท์, โรงเรียนวไลย, โรงเรียนบ้านห้วยไคร้, โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง, โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก, โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ และ โรงเรียนบ้านทับใต้ ทีมอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต, อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ, อาจารย์ยุพิน โกณฑา, อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านด่าโง, โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก, โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย ฏรงเรียนบ้านหนองหงส์ โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน และโรงเรียนบ้านต้นเกด ทีม อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร และอาจารย์สุวรรณ ทวีศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ทีมอาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์, อาจารย์จักริน จันทนภุมมะ, อาจารย์กมลาลักษณ์ นวมสำลี และอาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหุบกะพง, โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน, โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และโรงเรียนบ้านป่าเด็ง

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account