ข่าวสื่อสารองค์กร

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อธิการบดีฯนำบุคลากรและนักศึกษาฟังการบรรยายโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามหลักสูตรประจำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารบ์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 500 คน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามหลักสูตรประจำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เป็นพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยให้หน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนทั่วประเทศไทย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 11:10

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account