ข่าวสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปองพล รักการงาน จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปองพล รักการงาน จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร ปรัชญา มุกดา รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิศวฯ กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. กัญญารัตน์ ศรีวิสทิยกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงปฎิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยี นวัตกรรม และจริยธรรม ทางวิศวกรรม” แก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account