ข่าวสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฯ จัดโครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฯ จัดโครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยได้นมัสการนิมนต์ ท่านเจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง พระอธิการศราวุธ สุทฺธสีโล เป็นวิทยากรบรรยายธรรมเทศนา เรื่อง “ธรรมะ กับคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” และได้รับเกียรติจากคุณอนุพงษ์ สายสินธุ์ เครือข่าย ปปส.เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เพชรบุรี บรรยายเรื่อง “ พิษภัย และโทษทัณฑ์ ของยาเสพติด “ และในช่วงบ่าย 13.30 น. ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมสุข แขมคำ บรรยายพิเศษเรื่อง”คุณธรรมจริยะธรรมและทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม” ซึ่งต้องของกราบนมัสการและขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account