ข่าวสื่อสารองค์กร

ฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัว ในโครงการ โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และเศษอาหาร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการหลัก โครงการที่ 32 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท โดยได้รับเกียรติจากคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน” และต้องขอขอบพระคุณชุมชนหนองประดู่ นำโดย คุณวิโรจน์ บุญปลูก (ผู้ใหญ่เก่ง) ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะทำงานในครั้งนี้ครับ

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account