ข่าวสื่อสารองค์กร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำระบบรับ-ส่งบทความวิชาการออนไลน์ สำหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำระบบรับ-ส่งบทความวิชาการออนไลน์ สำหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account