ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3ART FESTIVAL WORK SHOP 3 2019 ที่สาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะะร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีศิลปินแขนงต่างๆ เข้าร่วม

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการทางศิลปะความแตกต่างทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีให้กับศิลปิน คณาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเปิดโลกทัศน์สู่สากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนและพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาต่อไป

สำหรับผลงานต่างๆ ที่ศิลปินได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมา ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะรวบรวมไว้ ณ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 17:44

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account