ข่าวสื่อสารองค์กร

รับเกียรติบัตรแข่งทำอาหาร

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตรจากอุปนายกสภามหาวิิทยาลัยฯ หลังคว้ารางวัลการแข่งขันประกอบอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019  และการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 รอบระดับภาค ดังนี้

การแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่   นางสาวจันทการนต์ อื้นฮวด

                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่   นางสาวชฎามาศ โลหะชุมพล  นางสาวคณิชชา บัวเกิด นางสาวณัฐติญา บัววารี     นายโรจนศักดิ์ ขันธคีรีวัฒนา

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ หนูแก้ว         นางสาวจันทรกานต์ อิ๊นฮวด  นายนริศ อรุณพงศ์

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 รอบระดับภาค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุนิสา เภาบาง       นายธนภัทร มงคลพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ รุ่งราศี

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐพล วัชรานนท์

รางวัลลำดับที่ 6 ได้แก่ นางสาวสุทธิดา พูลนิน

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์นปภา หอมหวน       อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 13:28

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account