ข่าวสื่อสารองค์กร

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรารณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรารณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษา

พร้อมแล้ว สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน
ผลงาน : การใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชาหลักการสื่อสารมวลชน ของนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account