ข่าวสื่อสารองค์กร

โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย”

อบรมการพัฒนาร้านค้าปลีกและร้านโชห่วยไทย กับโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2562 ภายใต้โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ พาณิชยศาสตร์ การตลาดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และการประยุกต์ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการพัฒนาร้านค้าปลีกและร้านโชห่วยไทยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการในรายวิชาโครงการพิเศษ  โดยในปีนี้มีนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การดูแลกิจกรรมของอาจารย์สุธาสินี  อัมพิลาศรัย ประธานแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกคณะวิทยาการจัดการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันศุกร์, 06 กันยายน 2562 14:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account