ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะวิทยาการจัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวดนักศึกษาต้นแบบMS Freshy Boy & Girl 2019

สโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MS Freshy Boy & Girl 2019 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทั้ง 6 สาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประกวด

สำหรับการประกวดนักศึกษาต้นแบบ MS Freshy Boy & Girl 2019 สโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ช่วยพัฒนาจิตใจ บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมของนักศึกษา ให้เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการคิดการแสดงเชิงสร้างสรรค์ค์ของแต่ละสาขา และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในโอกาสต่อๆ ไป

            การแข่งขันได้แบ่งออกเป็นการแนะนำตัวและการแสดงความสามารถพิเศษของดาวและเดือนจากสาขาต่างๆ โดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ MS Freshy Boy 2019 ได้แก่ นายเพชร ตั้งเขาทอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับนายพศวีร์ เนียมศรี สาขาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ นายสุพศิน กลิ่นทอง สาขาวิชาการบัญชี ส่วนรางวัลชนะเลิศ MS Freshy Girl 2019 ได้แก่ นางสาวเจสิตา ทองธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และยังได้คว้ารางวัล MS FRESY SKIN BY M&M  ด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวพัชรภรณบุตรดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และโอกาสนี้ยังได้รับรางวัล POPPULAR VOTE ด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวภัทราพร โสด สาขาวิชาการตลาด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล MS Freshy Boy & Girl 2019 จะเป็นตัวแทนของคณะวิทยาการ ข้าประกวดดาว - เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 10:29

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account