ข่าวสื่อสารองค์กร

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับดี จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการรจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังจากที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account