ข่าวสื่อสารองค์กร

ทุกคนก็หวังที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่เส้นทางที่จะประสบความสำเร็จก็แตกต่างกันไปตามแนวทางและแนวความคิดของแต่ละบุคคล

...ทุกคนก็หวังที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่เส้นทางที่จะประสบความสำเร็จก็แตกต่างกันไปตามแนวทางและแนวความคิดของแต่ละบุคคล...
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายวิชา : จิตวิทยาการสื่อสาร

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account